Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez Apartament Sun House Barbara Woźnica

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest:
  Apartament Sun House Barbara Woźnica
  ul. Modrzewiowa 12b/6
  43-370 Szczyrk
  NIP: 6811807254
  Adres mailowy: apartament@sun-house.pl
  Adres strony internetowej: sun-house.pl
 2. Cel przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe przetwarzane są jedynie w celach wyznaczenia terminu wizyty, realizacji usługi oraz stworzenia historii usług w naszej firmie. Przetwarzamy jedynie Państwa dane kontaktowe takie jak imię oraz nazwisko, numer telefonu oraz adnotacje dotyczące wykonywanych dla Państwa usług, na które wyrazili Państwo zgodę.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych
  Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.
 4. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione, zatrudnione w Apartament Sun House tylko i wyłącznie w celu sprawnej realizacji wykonywanych przez nas usług.
 5. Przetwarzanie danych w państwach trzecich
  Apartament Sun House nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Okresy przechowywania danych
  W przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO) Państwa dane osobowe są przechowywane od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody.
 7. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 8. Prawo wniesienia skargi
  Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 9. Opis środków ochrony stosowanych przy przetwarzaniu

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276