Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Apartament Sun-House Barbara Woźnica w Szczyrku
 2. Nazwa konkursu: Konkurs
 3. Adres: Apartament Sun House, ul. Modrzewiowa 12b/6, 43-370 Szczyrk
 4. Fundatorem nagród jest Organizator.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu Facebook: Apartament Sun House Szczyrk
 1. Uczestnikami konkursu mogą być:
  a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
  b) posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe w serwisie Facebook,
  c) przestrzegające regulaminu serwisu Facebook, który znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms
 2. Czas trwania konkursu: 17 maja 2019 – 24 maja 2019
 3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik akceptuje regulamin konkursu.
 1. Nagrodą w konkursie jest: dwudniowy (piątek – niedziela) pobyt dla 4-6 osób w apartamencie Sun House 60 w Szczyrku (ul. Modrzewiowa 10a/3, 43-370 Szczyrk).
 2. Wartość nagrody 900 zł.
 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę, odsprzedaży, ani nagrody innego rodzaju.
 4. Zwycięzca pokrywa dodatkowe koszty związane z rezerwacją apartamentu: 130 zł koszt sprzątania apartamentu oraz opłatę klimatyczną 2,25 zł / osoba / doba.
 5. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda oraz jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do nagrody.
 6. Nagrody są zwolnione z podatku zryczałtowanego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o PIT art. 21 ust.1 pkt 6, 6a i 68 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032 ze zm.).
 7. Nagrodę odebrać może tylko osoba, która wygrała konkurs, nie można jej przekazywać osobom trzecim.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia przyznania nagrody w przypadku gdy Zwycięzca nie akceptuje zasad rezerwacji oraz regulaminu Apartamentów Sun House.
 9. Zwycięzca może skorzystać z przyznanej nagrody w terminie do 30 czerwca 2019 roku, dokonując rezerwacji w apartamencie Sun House 60 drogą telefoniczną lub mailową, w ramach dostępnych, wolnych terminów.
 1. Aby wziąć udział w konkursie, napisz komentarz pod postem konkursowym. Odpowiedz na pytanie: JAK LUBISZ SPĘDZAĆ CZAS WOLNY?
 2. Organizator wybierze jedną najciekawszą odpowiedź, która zostanie nagrodzona.
 3. Zwycięzca zostanie ogłoszony w dniu 24 maja 2019 r. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane w serwisie Facebook, na stronie Organizatora. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wygranej również w prywatnej wiadomości w serwisie Facebook.
 4. Zwycięzca jest zobowiązany do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą portalu Facebook oraz podania danych niezbędnych do przekazania nagrody. Brak informacji w terminie 3 dni roboczych (trzech) od ogłoszenia wyników konkursu oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu.